Stimulan

Stimulan är ett helt resorberbart bensubstitut bestående av Kalciumsulfat.

Biocomposites hemsida

Biocomposites Youtubekanal