Resorberbara stift och skruvar

stift och skruvar för kirurgi

Inion Freedom för frakturkirurgi

Inion Freedom resorberbara stift, skruvar och plattor för frakturkirurgi.

Inion Freedom är ett system med resorberbara stift, skruvar och plattor.

Inions hemsida

Inions Youtubekanal