Resorberbara stift och skruvar

Inion Freedom resorberbara stift, skruvar och plattor för frakturkirurgi.

Inion Freedom är ett system med resorberbara stift, skruvar och plattor.

Inions hemsida

Inions Youtubekanal