Anatomica distribuerar Inions resorberbara stift, skruvar och plattor för frakturkirurgi.

Anatomica introducerar Inions resorberbara sortiment av stift, skruvar och plattor i Sverige. Inion är den tekniskt ledande tillverkaren av mjölksyrebaserade resorberbara produkter för främst frakturkirurgi, men även CMF. Produkterna resorberas fullständigt på cirka två år (beroende på produkt), men håller sin styrka under den första tiden som frakturen läker. När stift och skruvar har resorberats så bildas det ben i hålet. Fördelen med dessa produkter är att man slipper reoperation som förekommer i 30-40% av fallen beroende på indikation. För ytterligare information se https://www.inion.com.