Infektionsbehandling

Infektionsbehandling

Stimulan Rapid Cure används vid svårläkta infektioner.

Stimulan Rapid Cure är en produkt för att behandla infektioner i ben och mjukvävnad. Produkten består av kalciumsulfat som resorberas fullständigt. Stimulan RapidCure är godkänt för placering direkt i det infekterade området.

Biocomposites hemsida

Biocomposites Youtubekanal