Chondro-Gide

Chondro Gice

Chondro-Gide från Geistlich-Pharma är den ledande naturliga collagenmatrixen vid brosk-regenerering.

Geistlich hemsida