Cemex bencement

Bencement förpackningar

Bencementprodukter från Tecres Cemex Line i olika varianter.

Produkterna har funnits på marknaden sedan 1985 och säljs över hela världen. Cemex var det första slutna cementblandningssystemet inom ortopedin. Fördelar med cementen är att den har god klinisk dokumentation (se t.ex. Söderlund et al 10-year results of a new low-monomer cement i Acta Orthopaedica 2012; 83(6) bland många andra) Tecres använder dessutom mindre mängd vätska (monomer) vid blandning. Detta innebär att cementen blir mindre varm när den härdrar samt att den krymper mindre när den väl har härdat.