Som alla vet börjar den nya GDPR lagstiftningen att gälla 2018-05-25.

Här finns Anatomicas Integritetspolicy som PDF fil.