Startsida

Welcome to Anatomica AB

Senaste nyheterna

2018-09-20

Klicka på länken för att se mer information

2018-05-23

Som alla vet börjar den nya GDPR lagstiftningen att gälla 2018-05-25.

Latest news

2017-03-22

Anatomica distribute Inion resorbable pins, screws and plates for fractures.

2016-09-09

Olerud Cervical is now registered for sale with Ministry of Health in Iran.

2015-08-24

Anatomica performed a one day course for Olerud Cervical at Clarion Arlanda o

Swedish